Oifigeach na Gaeilge & Gnóthaí Cultúrtha

Ruairi Weiner Photo

Haigh, is mise Ruairí Weiner, Oifigeach na Gaeilge agus Gnóthaí Cultúrtha in Aontas na Mac Léinn Mhá Nuad.

Táim i mo bhliain dheireanach ag stáidéar Antraipeolaíochta agus Coireolaíochta. Táím tiomanta faoi fhadhbanna móra agus a dtionchar ar mhic léinn; an timpeallacht agus meabhairshláinte ina measc.

I mo ról mar Oifigeach déanaim go cinnte go bhfuil muid ag dul i dtreo Aontas, Ollscoil, agus Sochaí dátheangach. Anuas ar sin, táim ag iarraidh ár néagsúlacht cultúrtha san Ollscoil seo a cheiliúradh go forleathan.

Bí i dteaghmháil liom maidir le aon ar leith a bhaineann le m’oifig nó le mo spéiseanna:

gaeilge@msu.ie

 

Hi, my name is Ruairí Weiner, Irish Language & Cultural Affairs Officer in Maynooth Students’ Union.

I’m in my final year studying Anthropology agus Criminology. I’m passionate about big issues and how they affect students; the environment, and mental health among others.

In my role as Oifigeach I make certain that we are heading towards a bilingual Union, University, and Society. As well as that, I would like to celebrate the cultural diversity in our University far and wide.

Contact me about anything to do with my role or my areas of interest:

gaeilge@msu.ie

 

science@msu.ie